Plasser

Vi er en del av det frie sykehjemsvalget i Oslo.
Sykehjemsplass kan du få gjennom å søke om helse- og omsorgstjenester fra din bydel i Oslo kommune.

Vi vil at du skal trives!

På Oslo Sykehjem er det plass til totalt 73 beboere, fordelt over fem etasjer. Første etasje har en demensorientering, de andre har somatiske plasser. Alle beboere har egen leieavtale i egen privat leilighet, som du selv bestemmer over. Du leier leiligheten med en førstehånds kontrakt.

De fleste leilighetene er for enkeltrom, men vi har også fire dobbeltrom. I leiligheten er det et toalettrom, hver etasje har to store tilpassede dusjrom. Du vil også finne andre fellesarealer i hver etasje som et enklere kjøkken, spisestue og nydelig stue. Kjøkkenet, som ligger nederst i huset, serverer mat daglig på alle etasjer.

Vi kan tilby både langtids- og korttidsplasser.

Hvordan søke plass?

Dersom en skal få oppholdet dekket, og kun betale egenandel, må man gå gjennom den kommunen en bor i. De som bor i Oslo må henvende seg til den enkelte bydelen.

Private kan ta direkte kontakt med oss.

SØK PLASS